Delegeret forsamling

Danish Agros delegerede forsamling vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

ANDELSEJET SELSKABSSTRUKTUR

Danish Agros demokratiske struktur giver bestyrelsen og delegeret forsamlingen beslutningskompetence. Vores ejere vælger medlemmer til delegeret forsamlingen, som derefter vælger bestyrelsen. Virksomhedens ledelse varetages af delegeret forsamling, bestyrelse og direktion i forening.

Delegeret forsamlingen 

Delegeret forsamlingen er det øverste beslutningsdygtige organ og har 45 medlemmer, der repræsenterer i alt 6 valgregioner. Medlemmerne vælges hvert andet år – halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år. Delegeret forsamlingen mødes mindst tre gange om året og vælger Danish Agros bestyrelse.

EJET AF 8.300 DANSKE LANDMÆND

Danish Agro er i dag ejet af 8.300 danske landmænd, og vores vigtigste opgave er fortsat at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder og skabe størst mulig værditilvækst for de landmænd, vi samarbejder med.