Region Sjælland Midt og Nord

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Jørgen H. Mikkelsen
På valg i 2025

Bakkegården ved Herfølge
Planteavl
Tlf.: 2023 6125
jhmikk@mail.tele.dk

Lars Jonsson
På valg i 2025

Brønshøjgård ved Lynge
Planteavl og grise
Tlf.: 4016 6016
lars.jonsson@bronshojgaard.dk

Christian Clausen
På valg i 2024

Risbyholm ved Havdrup
Planteavl
Tlf.: 2361 5969
christian@risbyholm.dk

Lars Jeppesen
På valg i 2025

Æblehøjgaard ved Svinninge
Planteavl og kvæg
Tlf.: 4046 0709
post@jeppesen-is.dk

Ditlev Hasselbalch
På valg i 2025

Grønnessegaard Gods ved Hundested
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2033 3001
dh@groennesse.dk

Dan Rasmussen
På valg i 2024

Tangmosegaard ved Køge
Planteavl
Tlf.: 2094 4214
tangmosegard@gmail.com

Ole Holmenlund
På valg i 2024

Holmenlund ved Hårlev
Planteavl
Tlf: 2010 2826
ole@holmenlund.dk

Årsrapporten 2022

2022 var et begivenhedsrigt år for Danish Agro, der med afsæt i koncernens internationale strategi leverede det med afstand bedste resultat nogensinde. Det resulterer i ekstraordinær stor overskudsudlodning.

Vi kommer ud af 2022 med kraftig vækst på både top- og bundlinje. Baggrunden for det ekstraordinære flotte resultat er ikke mindst, at vores internationale strategi for alvor har båret frugt i 2022. Især koncernens grovvareaktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og ikke mindst Tyskland har realiseret flotte resultater.