Delegerede fra Region Sjælland
Midt og Nord

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Kort

DELEGEREDE I REGIONEN


Jørgen H. Mikkelsen

Jørgen H. Mikkelsen
Bakkegården ved Herfølge
Planteavl

Tlf.: 2023 6125
jhmikk@mail.tele.dk

Lars Jonsson

Lars Jonsson
Brønshøjgård ved Lynge
Planteavl og grise

Tlf.: 4016 6016
lars.jonsson@bronshojgaard.dk

Christian Clausen

Cristian Clausen
Risbyholm ved Havdrup
Planteavl

Tlf.: 2361 5969
christian@risbyholm.dk

Lars Korsholm Hansen

Lars Korsholm Hansen
Egedesgård ved Store Heddinge
Planteavl

Tlf.: 2537 7444
larskorsholm@hotmail.com

Lars Jeppesen

Lars Jeppesen
Æblehøjgaard ved Svinninge
Planteavl og kvæg

Tlf.: 4046 0709
post@jeppesen-is.dk

Ditlev Hasselbalch

Ditlev Hasselbalch
Grønnessegaard Gods ved Hundested
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2033 3001
dh@groennesse.dk

Dan Rasmussen

Dan Rasmussen
Tangmosegaard ved Køge
Planteavl

Tlf.: 2010 2826
tangmosegaard@teliamail.dk

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.