Region Sydjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Hans Damgaard
På valg i 2025

Hejlsgaard ved Hejls
Planteavl og grise
Tlf.: 2328 2097
kontakt@hejlsgaard.dk

Christian Lund
På valg i 2025

Skatkær ved Rødding
Planteavl og kvæg
Tlf.: 4020 8404
christian@skatkaer.dk

Niels Ladegaard Jensen
På valg i 2026

Thomasminde ved Fredericia
Planteavl, øko-planteavl og grise
Tlf.: 4053 7905
niels@thminde.dk

Jørn Kjær Madsen
På valg i 2026

Rønhave ved Bramming
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2065 9085
jkm@roenhave.com

Søren Bonde Møller
På valg i 2025

Gyvelgården ved Skærbæk
Økologisk planteavl og kvæg
Tlf.: 2874 7709
soeren.moeller@hotmail.com

Andreas Krogh
På valg i 2025

Kroghsminde ved Ølgod
Økologisk planteavl og kvæg
Tlf.: 4078 0521
andreasakrogh@hotmail.com

Hans-Kristian Rahn
På valg i 2026

Almstrupgård ved Tinglev
Grise og planteavl
Tlf: 2046 8299
almstrupgaard@mail.dk

Årsrapporten 2023

2023 var et år med mange udfordringer, men trods det blev året et af Danish Agros finansielt bedste nogensinde.

Med kraftigt stigende renter og faldende priser på særligt afgrøder, råvarer og gødning har vi haft en forventet tilbagegang på top- og bundlinje, men trods det er vi lykkedes med at realisere det næstbedste driftsresultat i Danish Agros historie.

Vores fire forretningsområder har demonstreret, at de supplerer hinanden godt, mens vores internationale strategi igen har vist sin styrke. Samtidig har det kontinuerlige fokus på omkostninger lønnet sig.