Region Sydjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Hans Damgaard
På valg i 2025

Hejlsgaard ved Hejls
Planteavl og grise
Tlf.: 2328 2097
kontakt@hejlsgaard.dk

Christian Lund
På valg i 2025

Skatkær ved Rødding
Planteavl og kvæg
Tlf.: 4020 8404
christian@skatkaer.dk

Niels Ladegaard Jensen
På valg i 2024

Thomasminde ved Fredericia
Planteavl, øko-planteavl og grise
Tlf.: 4053 7905
niels@thminde.dk

Jørn Kjær Madsen
På valg i 2024

Rønhave ved Bramming
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2065 9085
jkm@roenhave.com

Helle Kreiberg Svennesen
På valg i 2024

Bjerggaard Barsø Landbrug
Øko-planteavl og øko-kvæg
Tlf: 2235 9116
helle.svennesen@privat.dk

Søren Bonde Møller
På valg i 2025

Gyvelgården ved Skærbæk
Økologisk planteavl og kvæg
Tlf.: 2874 7709
soeren.moeller@hotmail.com

Andreas Krogh
På valg i 2025

Kroghsminde ved Ølgod
Økologisk planteavl og kvæg
Tlf.: 4078 0521
andreasakrogh@hotmail.com

Årsrapporten 2022

2022 var et begivenhedsrigt år for Danish Agro, der med afsæt i koncernens internationale strategi leverede det med afstand bedste resultat nogensinde. Det resulterer i ekstraordinær stor overskudsudlodning.

Vi kommer ud af 2022 med kraftig vækst på både top- og bundlinje. Baggrunden for det ekstraordinære flotte resultat er ikke mindst, at vores internationale strategi for alvor har båret frugt i 2022. Især koncernens grovvareaktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og ikke mindst Tyskland har realiseret flotte resultater.