Regionsmøde Sydjylland 2020

Der afholdes regionsmøde i Region Sydjylland torsdag den 5. marts 2020 fra kl. 17.30.

Aftenen starter med, at vi er vært ved en middag. Herefter giver bestyrelse og direktion en redegørelse for 2019 og orienterer om den nuværende situation i Danish Agro koncernen. Desuden fremlægges planerne for fremtiden.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest onsdag den 26. februar. 

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår
  v/Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsrapport
  v/Koncernchef Henning Haahr
 4. Aktuel orientering om Agribusiness Denmark og regionen
  v/Direktør Henning Fogh og Markedsdirektør Christian Laursen
 5. Ledelsens vurdering af fremtiden
  v/Koncernchef Henning Haahr
 6. Eventuelt
Tid og sted

 

Tid
05.03.2020 kl. 17.30

Sted
Sportshotel Vejen
Jacob Gades Allé 1
6600 Vejen
Rutevejledning

   

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.

DELEGEREDE I REGIONEN


Heino Mølholm

Heino Mølholm
Mariesminde ved Varde
Øko-planteavl og øko-kvæg

Tlf.: 6110 9448
molholm@bbsyd.dk

Hans Damgaard

Hans Damgaard
Hejlsgaard ved Hejls
Planteavl og grise

Tlf.: 2328 2097
kontakt@hejlsgaard.dk

Christian Lund

Christian Lund
Skatkær ved Rødding
Planteavl og kvæg

Tlf.: 4020 8404
christian@skatkaer.dk

Niels Ladegaard Jensen

Niels Ladegaard Jensen
Thomasminde ved Fredericia
Planteavl, øko-planteavl og grise

Tlf.: 4053 7905
niels@thminde.dk

Inga Erichsen

Inga Erichsen
Skærbæk
Øko-planteavl og øko-fjerkræ

Tlf.: 2678 4262
ingaerichsen@bbsyd.dk

Jørn Kjær Madsen

Jørn Kjær Madsen
Rønhave ved Bramming
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2065 9085
jkm@roenhave.com

Lars Jeppe Banke Sørensen

Lars Jeppe Banke Sørensen
Ørnelund ved Bramming
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2330 9082
oernelund@gmail.com

Postnumre i Region Sydjylland


6000
6040
6051
6052
6064
6070
6091
6092
6093
6094

6100
6200
6210
6230
6240
6261
6270
6280
6300
6310

6320
6330
6340
6360
6372
6392
6400
6430
6440
6470

6500
6510
6520
6534
6535
6541
6560
6580
6600
6621

6622
6623
6630
6640
6650
6660
6670
6682
6683
6690

6700
6701
6705
6710
6715
6720
6731
6740
6752
6753

6760
6771
6780
6792
6800
6818
6823
6830
6840
6851

6852
6853
6854
6855
6857
6862
6870
6880
6893
6900

6933
6940
6950
6960
7000
7007
7029
7080
7100
7120

7130
7140
7150
7160
7171
7173
7182
7183
7184
7190

7200
7250
7260
7270
7280
7300
7321
7323
7330
7992

7993
8700
8721
8722
8723
8762
8763
8781
8783