Delegerede fra Region Sydjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Kort

DELEGEREDE I REGIONEN


Heino Mølholm

Heino Mølholm
Mariesminde ved Varde
Øko-planteavl og øko-kvæg

Tlf.: 6110 9448
molholm@bbsyd.dk

Hans Damgaard

Hans Damgaard
Hejlsgaard ved Hejls
Planteavl og grise

Tlf.: 2328 2097
kontakt@hejlsgaard.dk

Christian Lund

Christian Lund
Skatkær ved Rødding
Planteavl og kvæg

Tlf.: 4020 8404
christian@skatkaer.dk

Niels Ladegaard Jensen

Niels Ladegaard Jensen
Thomasminde ved Fredericia
Planteavl, øko-planteavl og grise

Tlf.: 4053 7905
niels@thminde.dk

Inga Erichsen

Inga Erichsen
Skærbæk
Øko-planteavl og øko-fjerkræ

Tlf.: 2678 4262
ingaerichsen@bbsyd.dk

Jørn Kjær Madsen

Jørn Kjær Madsen
Rønhave ved Bramming
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2065 9085
jkm@roenhave.com

Lars Jeppe Banke Sørensen

Lars Jeppe Banke Sørensen
Ørnelund ved Bramming
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2330 9082
oernelund@gmail.com

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.