Region Sydjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Heino Mølholm
På valg i 2023

Mariesminde ved Varde
Øko-planteavl og øko-kvæg
Tlf.: 6110 9448
molholm@bbsyd.dk

Hans Damgaard
På valg i 2023

Hejlsgaard ved Hejls
Planteavl og grise
Tlf.: 2328 2097
kontakt@hejlsgaard.dk

Christian Lund
På valg i 2023

Skatkær ved Rødding
Planteavl og kvæg
Tlf.: 4020 8404
christian@skatkaer.dk

Niels Ladegaard Jensen
På valg i 2024

Thomasminde ved Fredericia
Planteavl, øko-planteavl og grise
Tlf.: 4053 7905
niels@thminde.dk

Inga Erichsen
På valg i 2024

Skærbæk
Øko-planteavl og øko-fjerkræ
Tlf.: 2678 4262
ingaerichsen@bbsyd.dk

Jørn Kjær Madsen
På valg i 2024

Rønhave ved Bramming
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2065 9085
jkm@roenhave.com

Helle Kreiberg Svennesen
På valg i 2024

Bjerggaard Barsø Landbrug
Øko-planteavl og øko-kvæg
Tlf: 2235 9116
helle.svennesen@privat.dk

Årsrapporten 2021

2021 var et rigtig godt år for Danish Agro koncernen, der realiserede den hidtil højeste omsætning og det bedste resultat nogensinde for koncernen.

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en rekordhøj omsætning på 44,0 mia. kr., hvilket er 11,6 % højere end i 2020. Stigningen i omsætningen vidner om en værdimæssig god høst i 2021 og en mængde- og prismæssig stigning på både afgrøder, gødning og råvarer.