Region Fyn

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Søren Dyssemark Knudsen
På valg i 2024

Dyssemarksgård ved Otterup
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2325 3129
sdyssemark@gmail.com

Lars Langskov Nielsen
På valg i 2024

Lykkeslund ved Otterup
Planteavl, grise og biogas
Tlf.: 4074 1733
lars@lykkeslund.dk

Inga Rasmussen
På valg i 2023

Hasmarkgård ved Otterup
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2212 1228
inga@hasmarkgaard.dk

Claus de Place Bjørn
På valg i 2023

Glamsbjerg
Planteavl og fjerkræ
Tlf.: 2046 8785
bogensevej187@hotmail.com

Hans Boesen
På valg i 2023

Damgaard ved Gelsted
Planteavl, øko-planteavl og grise
Tlf.: 2222 2363
hans@stenagergaard.net

Søren Lyhr Jakobsen
På valg i 2023

SLJ Vestergaard IVS ved Søndersø
Planteavl
Tlf.: 2081 2399
sljvestergaard@gmail.com

Erik Lundgreen
På valg i 2024

Stengården ved Faaborg
Planteavl
Tlf.: 2217 8945
lundgreenerik@gmail.com

Årsrapporten 2021

2021 var et rigtig godt år for Danish Agro koncernen, der realiserede den hidtil højeste omsætning og det bedste resultat nogensinde for koncernen.

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en rekordhøj omsætning på 44,0 mia. kr., hvilket er 11,6 % højere end i 2020. Stigningen i omsætningen vidner om en værdimæssig god høst i 2021 og en mængde- og prismæssig stigning på både afgrøder, gødning og råvarer.