Delegerede fra Region Fyn

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Kort

DELEGEREDE I REGIONEN


Søren Dyssemark Knudsen

Søren Dyssemark Knudsen
Dyssemarksgård ved Otterup
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2325 3129
sdyssemark@gmail.com

Lars Langskov Nielsen

Lars Langskov Nielsen
Lykkeslund ved Otterup
Planteavl, grise og biogas

Tlf.: 4074 1733
lars@lykkeslund.dk

Inga Rasmussen

Inga Rasmussen
Hasmarkgård ved Otterup
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2212 1228
inga@hasmarkgaard.dk

Claus de Place Bjørn

Claus de Place Bjørn
Glamsbjerg
Planteavl og fjerkræ

Tlf.: 2046 8785
bogensevej187@hotmail.com

Hans Boesen

Hans Boesen
Damgaard ved Gelsted
Planteavl, øko-planteavl og grise

Tlf.: 2222 2363
hans@stenagergaard.net

Søren Lyhr Jakobsen

Søren Lyhr Jakobsen
SLJ Vestergaard IVS ved Søndersø
Planteavl

Tlf.: 2081 2399
sljvestergaard@gmail.com

Erik Lundgreen

Erik Lundgreen
Stengården ved Faaborg
Planteavl

Tlf.: 2217 8945
lundgreenerik@gmail.com

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.