Region Fyn

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Søren Dyssemark Knudsen
På valg i 2026

Dyssemarksgård ved Otterup
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2325 3129
sdyssemark@gmail.com

Lars Langskov Nielsen
På valg i 2026

Lykkeslund ved Otterup
Planteavl, grise og biogas
Tlf.: 4074 1733
lars@lykkeslund.dk

Inga Rasmussen
På valg i 2025

Hasmarkgård ved Otterup
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2212 1228
inga@hasmarkgaard.dk

Claus de Place Bjørn
På valg i 2025

Glamsbjerg
Planteavl og fjerkræ
Tlf.: 2046 8785
bogensevej187@hotmail.com

Hans Boesen
På valg i 2025

Damgaard ved Gelsted
Planteavl, øko-planteavl og grise
Tlf.: 2222 2363
hans@stenagergaard.net

Erik Lundgreen
På valg i 2026

Stengården ved Faaborg
Planteavl
Tlf.: 2217 8945
lundgreenerik@gmail.com

Peder Holmfrid Jonasson
På valg i 2025

Bøgholt ved Assens
Grise og planteavl
Tlf.: 2032 4344
bogholt17@gmail.com

Årsrapporten 2023

2023 var et år med mange udfordringer, men trods det blev året et af Danish Agros finansielt bedste nogensinde.

Med kraftigt stigende renter og faldende priser på særligt afgrøder, råvarer og gødning har vi haft en forventet tilbagegang på top- og bundlinje, men trods det er vi lykkedes med at realisere det næstbedste driftsresultat i Danish Agros historie.

Vores fire forretningsområder har demonstreret, at de supplerer hinanden godt, mens vores internationale strategi igen har vist sin styrke. Samtidig har det kontinuerlige fokus på omkostninger lønnet sig.