Regionsmøde Fyn 2020

Der afholdes regionsmøde i Region Fyn onsdag den 4. marts 2020 fra kl. 17.30.

Aftenen starter med, at vi er vært ved en middag. Herefter giver bestyrelse og direktion en redegørelse for 2019 og orienterer om den nuværende situation i Danish Agro koncernen. Desuden fremlægges planerne for fremtiden.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest onsdag den 26. februar.

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår
  v/Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsrapport
  v/Koncernchef Henning Haahr
 4. Aktuel orientering om Agribusiness Denmark og regionen
  v/Direktør Henning Fogh og Markedsdirektør Christian Hjerpsted
 5. Ledelsens vurdering af fremtiden
  v/Koncernchef Henning Haahr
 6. Eventuelt
Tid og sted

 

Tid
04.03.2020 kl. 17.30

Sted
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Rutevejledning

   

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.

DELEGEREDE I REGIONEN


Søren Dyssemark Knudsen

Søren Dyssemark Knudsen
Dyssemarksgård ved Otterup
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2325 3129
sdyssemark@gmail.com

Lars Langskov Nielsen

Lars Langskov Nielsen
Lykkeslund ved Otterup
Planteavl, grise og biogas

Tlf.: 4074 1733
lars@lykkeslund.dk

Inga Rasmussen

Inga Rasmussen
Hasmarkgård ved Otterup
Planteavl og kvæg

Tlf.: 2212 1228
inga@hasmarkgaard.dk

Claus de Place Bjørn

Claus de Place Bjørn
Glamsbjerg
Planteavl og fjerkræ

Tlf.: 2046 8785
bogensevej187@hotmail.com

Hans Boesen

Hans Boesen
Damgaard ved Gelsted
Planteavl, øko-planteavl og grise

Tlf.: 2222 2363
hans@stenagergaard.net

Søren Lyhr Jakobsen

Søren Lyhr Jakobsen
SLJ Vestergaard IVS ved Søndersø
Planteavl

Tlf.: 2081 2399
sljvestergaard@gmail.com

Erik Lundgreen

Erik Lundgreen
Stengården ved Faaborg
Planteavl

Tlf.: 2217 8945
lundgreenerik@gmail.com

Postnumre i Region Fyn


5000
5029
5100
5200
5210
5220
5230

5240
5250
5260
5270
5290
5300

5320
5330
5350
5370
5380
5390

5400
5450
5462
5463
5464
5466

5471
5474
5485
5491
5492
5500

5540
5550
5560
5580
5591
5592

5600
5602
5603
5610
5620
5631

5642
5672
5683
5690
5700
5750

5762
5771
5772
5792
5800
5853

5854
5856
5863
5871
5874
5881

5882
5883
5884
5892
5900
5932

5935
5943
5953
5960
5970
5985