Region Fyn

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Søren Dyssemark Knudsen
På valg i 2024

Dyssemarksgård ved Otterup
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2325 3129
sdyssemark@gmail.com

Lars Langskov Nielsen
På valg i 2024

Lykkeslund ved Otterup
Planteavl, grise og biogas
Tlf.: 4074 1733
lars@lykkeslund.dk

Inga Rasmussen
På valg i 2025

Hasmarkgård ved Otterup
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2212 1228
inga@hasmarkgaard.dk

Claus de Place Bjørn
På valg i 2025

Glamsbjerg
Planteavl og fjerkræ
Tlf.: 2046 8785
bogensevej187@hotmail.com

Hans Boesen
På valg i 2025

Damgaard ved Gelsted
Planteavl, øko-planteavl og grise
Tlf.: 2222 2363
hans@stenagergaard.net

Erik Lundgreen
På valg i 2024

Stengården ved Faaborg
Planteavl
Tlf.: 2217 8945
lundgreenerik@gmail.com

Peder Holmfrid Jonasson
På valg i 2025

Bøgholt ved Assens
Grise og planteavl
Tlf.: 2032 4344
bogholt17@gmail.com

Årsrapporten 2022

2022 var et begivenhedsrigt år for Danish Agro, der med afsæt i koncernens internationale strategi leverede det med afstand bedste resultat nogensinde. Det resulterer i ekstraordinær stor overskudsudlodning.

Vi kommer ud af 2022 med kraftig vækst på både top- og bundlinje. Baggrunden for det ekstraordinære flotte resultat er ikke mindst, at vores internationale strategi for alvor har båret frugt i 2022. Især koncernens grovvareaktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og ikke mindst Tyskland har realiseret flotte resultater.