Region Nordjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Søren Steen Smalbro
På valg i 2024

Tangsgård ved Hjørring
Planteavl, grise og kvæg
Tlf.: 2274 9722
smalbro@pc.dk

Lars Svenning Bach
På valg i 2023

Kollerup Præstegaard ved Fjerritslev
Planteavl, grise og kvæg
Tlf.: 2220 3587
larsbach@c.dk

Larsbjørn Nørgaard Olsen
På valg i 2024

Engdrupgaard ved Hjørring
Planteavl og kvæg
Tlf.: 4276 1888
engdrupgaard@gmail.com

Kasper Thing Andreasen
På valg i 2023

Damsgaarden ved Hjallerup
Planteavl og grise
Tlf.: 5124 7655
kasper_andreasen34@msn.com

Erik Pedersen
På valg i 2024

Vangen Agro ved Vrå
Planteavl og grise
Tlf.: 3179 0109
erik@vangen-agro.dk

Christina Yding Hahn Elgaard
På valg i 2024

Kallestrupgaard ved Aalestrup
Planteavl og grise
Tlf.: 3029 8359
kallestrupgaard@gmail.com

Frank Johansen
På valg i 2023

Civagaard ved Dronninglund
Planteavl og grise
Tlf.: 4030 2092
fkj@civagaard.dk

Årsrapporten 2021

2021 var et rigtig godt år for Danish Agro koncernen, der realiserede den hidtil højeste omsætning og det bedste resultat nogensinde for koncernen.

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en rekordhøj omsætning på 44,0 mia. kr., hvilket er 11,6 % højere end i 2020. Stigningen i omsætningen vidner om en værdimæssig god høst i 2021 og en mængde- og prismæssig stigning på både afgrøder, gødning og råvarer.