Regionsmøde Nordjylland 2020

Der afholdes regionsmøde i Region Nordjylland tirsdag den 3. marts 2020 fra kl. 17.30.

Aftenen starter med, at vi er vært ved en middag. Herefter giver bestyrelse og direktion en redegørelse for 2019 og orienterer om den nuværende situation i Danish Agro koncernen. Desuden fremlægges planerne for fremtiden.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest tirsdag den 25. februar 2020.

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår
  v/Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsrapport
  v/Koncernchef Henning Haahr
 4. Aktuel orientering om Agribusiness Denmark og regionen
  v/Direktør Henning Fogh og Markedsdirektør Christian Laursen
 5. Ledelsens vurdering af fremtiden
  v/Koncernchef Henning Haahr
 6. Eventuelt
Tid og sted

 

Tid
03.03.2020 kl. 17.30

Sted
Idrætscenter Vendsyssel
Stadionvej 17
9760 Vrå
Rutevejledning

   

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.

DELEGEREDE I REGIONEN


Søren Steen Smalbro

Søren Steen Smalbro
Tangsgård ved Hjørring
Planteavl, grise og kvæg

Tlf.: 2274 9722
smalbro@pc.dk

Lars Svenning Bach

Lars Svenning Bach
Kollerup Præstegaard ved Fjerritslev
Planteavl, grise og kvæg

Tlf.: 2220 3587
larsbach@c.dk

Larsbjørn Nørgaard Olsen

Larsbjørn Nørgaard Olsen
Engdrupgaard ved Hjørring
Planteavl og kvæg

Tlf.: 4276 1888
engdrupgaard@gmail.com

Kasper Thing Andreasen

Kasper Thing Andreasen
Damsgaarden ved Hjallerup
Planteavl og grise

Tlf.: 5124 7655
kasper_andreasen34@msn.com

Erik Pedersen

Erik Pedersen
Vangen Agro ved Vrå
Planteavl og grise

Tlf.: 3179 0109
erik@vangen-agro.dk

Christina Yding Hahn Elgaard

Christina Yding Hahn Elgaard
Kallestrupgaard ved Aalestrup
Planteavl og grise

Tlf.: 3029 8359
kallestrupgaard@gmail.com

Frank Johansen

Frank Johansen
Civagaard ved Dronninglund
Planteavl og grise

Tlf.: 4030 2092
fkj@civagaard.dk

Postnumre i Region Nordjylland


7700
7730
7741
7742
7752
7755
7760

7770
7790
7900
7950
7960
7970
7980

7990
8832
9000
9029
9100
9200
9210

9220
9230
9240
9260
9270
9280
9293

9300
9310
9320
9330
9340
9352
9362

9370
9380
9381
9382
9400
9430
9440

9460
9480
9490
9492
9493
9500
9510

9520
9530
9541
9560
9574
9575
9600

9610
9620
9631
9632
9640
9670
9681

9690
9700
9740
9750
9760
9800
9830

9850
9870
9881
9900
9940
9970
9981

9982
9990
9992
9993
9997
9998