Delegerede fra Region Nordjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Kort

DELEGEREDE I REGIONEN


Søren Steen Smalbro

Søren Steen Smalbro
Tangsgård ved Hjørring
Planteavl, grise og kvæg

Tlf.: 2274 9722
smalbro@pc.dk

Lars Svenning Bach

Lars Svenning Bach
Kollerup Præstegaard ved Fjerritslev
Planteavl, grise og kvæg

Tlf.: 2220 3587
larsbach@c.dk

Larsbjørn Nørgaard Olsen

Larsbjørn Nørgaard Olsen
Engdrupgaard ved Hjørring
Planteavl og kvæg

Tlf.: 4276 1888
engdrupgaard@gmail.com

Kasper Thing Andreasen

Kasper Thing Andreasen
Damsgaarden ved Hjallerup
Planteavl og grise

Tlf.: 5124 7655
kasper_andreasen34@msn.com

Erik Pedersen

Erik Pedersen
Vangen Agro ved Vrå
Planteavl og grise

Tlf.: 3179 0109
erik@vangen-agro.dk

Christina Yding Hahn Elgaard

Christina Yding Hahn Elgaard
Kallestrupgaard ved Aalestrup
Planteavl og grise

Tlf.: 3029 8359
kallestrupgaard@gmail.com

Frank Johansen

Frank Johansen
Civagaard ved Dronninglund
Planteavl og grise

Tlf.: 4030 2092
fkj@civagaard.dk

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.