Delegerede fra Region Sjælland Syd og Lolland/Falster

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Kort

DELEGEREDE I REGIONEN


Hans Bonde Hansen

Hans Bonde Hansen
Holgershaab ved Nørre Alslev
Planteavl

Tlf.: 4014 5757
hans@holgershaab.dk

Michael Lundgaard Nielsen

Michael Lundgaard Nielsen
Bakkegård ved Korsør
Planteavl og grise

Tlf.: 2175 4482
husager@post.tele.dk

Frederik Lüttichau

Frederik Lüttichau
Søholt ved Maribo
Planteavl

Tlf.: 2172 0370
fl@soeholt.nu

Nicolai Oxholm Tillisch

Nicolai Oxholm Tillisch
Rosenfeldt Gods ved Vordingborg
Planteavl

Tlf.: 4086 3076
not@rosenfeldt.dk

Søren Larsen

Søren Larsen
Dyrehavegaard ved Dalmose
Planteavl og grise

Tlf.: 2485 4571
soren_gron@hotmail.com

Johan Zier Olsen

Johan Zier Olsen
Havegaard ved Nakskov
Planteavl og grise

Tlf.: 2425 1995
johan@zierolsen.dk

Lars Kronshage

Lars Kronshage
Ødemark og Saltø godser
Planteavl

Tlf.: 4075 3535
lk@oedemark.dk

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.