Region Sjælland Syd og Lolland/Falster

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Hans Bonde Hansen
På valg i 2025

Holgershaab ved Nørre Alslev
Planteavl
Tlf.: 4014 5757
hans@holgershaab.dk

Michael Lundgaard Nielsen
På valg i 2024

Bakkegård ved Korsør
Planteavl og grise
Tlf.: 2175 4482
husager@post.tele.dk

Nicolai Oxholm Tillisch
På valg i 2024

Rosenfeldt Gods ved Vordingborg
Planteavl
Tlf.: 4086 3076
not@rosenfeldt.dk

Søren Larsen
På valg i 2025

Dyrehavegaard ved Dalmose
Planteavl og grise
Tlf.: 2485 4571
soren_gron@hotmail.com

Johan Zier Olsen
På valg i 2024

Havegaard ved Nakskov
Planteavl og grise
Tlf.: 2425 1995
johan@zierolsen.dk

Lars Kronshage
På valg i 2025

Ødemark og Saltø godser
Planteavl
Tlf.: 4075 3535
lk@oedemark.dk

Michael Christian Christiansen
På valg i 2025

Bjernæsgaard ved Rødby
Planteavl
Tlf.: 4061 7362
bjernesgaard@gmail.com

Årsrapporten 2022

2022 var et begivenhedsrigt år for Danish Agro, der med afsæt i koncernens internationale strategi leverede det med afstand bedste resultat nogensinde. Det resulterer i ekstraordinær stor overskudsudlodning.

Vi kommer ud af 2022 med kraftig vækst på både top- og bundlinje. Baggrunden for det ekstraordinære flotte resultat er ikke mindst, at vores internationale strategi for alvor har båret frugt i 2022. Især koncernens grovvareaktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og ikke mindst Tyskland har realiseret flotte resultater.