Region Sjælland Syd og Lolland/Falster

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Hans Bonde Hansen
På valg i 2023

Holgershaab ved Nørre Alslev
Planteavl
Tlf.: 4014 5757
hans@holgershaab.dk

Michael Lundgaard Nielsen
På valg i 2024

Bakkegård ved Korsør
Planteavl og grise
Tlf.: 2175 4482
husager@post.tele.dk

Frederik Lüttichau
På valg i 2024

Søholt ved Maribo
Planteavl
Tlf.: 2172 0370
fl@soeholt.nu

Nicolai Oxholm Tillisch
På valg i 2024

Rosenfeldt Gods ved Vordingborg
Planteavl
Tlf.: 4086 3076
not@rosenfeldt.dk

Søren Larsen
På valg i 2023

Dyrehavegaard ved Dalmose
Planteavl og grise
Tlf.: 2485 4571
soren_gron@hotmail.com

Johan Zier Olsen
På valg i 2024

Havegaard ved Nakskov
Planteavl og grise
Tlf.: 2425 1995
johan@zierolsen.dk

Lars Kronshage
På valg i 2023

Ødemark og Saltø godser
Planteavl
Tlf.: 4075 3535
lk@oedemark.dk

Årsrapporten 2021

2021 var et rigtig godt år for Danish Agro koncernen, der realiserede den hidtil højeste omsætning og det bedste resultat nogensinde for koncernen.

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en rekordhøj omsætning på 44,0 mia. kr., hvilket er 11,6 % højere end i 2020. Stigningen i omsætningen vidner om en værdimæssig god høst i 2021 og en mængde- og prismæssig stigning på både afgrøder, gødning og råvarer.