Regionsmøde Sjælland Syd og Lolland/Falster 2020

Der afholdes regionsmøde i Region Sjælland Syd og Lolland/Falster tirsdag den 10. marts 2020 fra kl. 9.00.

Vi serverer morgenbrød fra kl. 9.00 og afholder regionsmødet fra kl. 9.30. Her giver bestyrelse og direktion en redegørelse for 2019 samt orienterer om den nuværende situation i Danish Agro koncernen. Desuden fremlægges planerne for fremtiden. Mødet afsluttes med frokost ca. kl. 12.30.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest tirsdag den 3. marts.

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår
  v/Bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsrapport
  v/Koncernchef Henning Haahr
 4. Aktuel orientering om Agribusiness Denmark og regionen
  v/Direktør Henning Fogh og Markedsdirektør Christian Hjerpsted
 5. Ledelsens vurdering af fremtiden
  v/Koncernchef Henning Haahr
 6. Eventuelt
Tid og sted

 

Tid
10.03.2020 kl. 9.00

Sted
DGI Huset Vordingborg
Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg
Rutevejledning

   

Årsrapporten 2019

2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.

DELEGEREDE I REGIONEN


Hans Bonde Hansen

Hans Bonde Hansen
Holgershaab ved Nørre Alslev
Planteavl

Tlf.: 4014 5757
hans@holgershaab.dk

Michael Lundgaard Nielsen

Michael Lundgaard Nielsen
Bakkegård ved Korsør
Planteavl og grise

Tlf.: 2175 4482
husager@post.tele.dk

Frederik Lüttichau

Frederik Lüttichau
Søholt ved Maribo
Planteavl

Tlf.: 2172 0370
fl@soeholt.nu

Nicolai Oxholm Tillisch

Nicolai Oxholm Tillisch
Rosenfeldt Gods ved Vordingborg
Planteavl

Tlf.: 4086 3076
not@rosenfeldt.dk

Søren Larsen

Søren Larsen
Dyrehavegaard ved Dalmose
Planteavl og grise

Tlf.: 2485 4571
soren_gron@hotmail.com

Johan Zier Olsen

Johan Zier Olsen
Havegaard ved Nakskov
Planteavl og grise

Tlf.: 2425 1995
johan@zierolsen.dk

Lars Kronshage

Lars Kronshage
Ødemark og Saltø godser
Planteavl

Tlf.: 4075 3535
lk@oedemark.dk

Postnumre i Region Sjælland Syd og Lolland/Falster


4160
4171
4173
4180
4190
4200

4220
4230
4241
4242
4243
4250

4261
4262
4270
4281
4291
4293

4684
4700
4720
4733
4735
4736

4750
4760
4771
4772
4773
4780

4791
4792
4793
4800
4840
4850

4862
4863
4871
4872
4873

4874
4880
4891
4892
4894

4895
4900
4912
4913
4920

4930
4941
4942
4943
4944

4945
4951
4952
4953
4960

4970
4983
4990
4244
4245