Region Sjælland Syd og Lolland/Falster

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Hans Bonde Hansen
På valg i 2025

Holgershaab ved Nørre Alslev
Planteavl
Tlf.: 4014 5757
hans@holgershaab.dk

Michael Lundgaard Nielsen
På valg i 2026

Bakkegård ved Korsør
Planteavl og grise
Tlf.: 2175 4482
michael@lundg.dk

Nicolai Oxholm Tillisch
På valg i 2026

Rosenfeldt Gods ved Vordingborg
Planteavl
Tlf.: 4086 3076
not@rosenfeldt.dk

Søren Larsen
På valg i 2025

Dyrehavegaard ved Dalmose
Planteavl og grise
Tlf.: 2485 4571
soren_gron@hotmail.com

Lars Kronshage
På valg i 2025

Ødemark og Saltø godser
Planteavl
Tlf.: 4075 3535
lk@oedemark.dk

Michael Christian Christiansen
På valg i 2025

Bjernæsgaard ved Rødby
Planteavl
Tlf.: 4061 7362
bjernesgaard@gmail.com

Morten Winther
På valg i 2026

Hallingkær ved Nykøbing Falster
Grise og planteavl
2427 3824
hallingkaer@hallingkaer.dk

 

Årsrapporten 2023

2023 var et år med mange udfordringer, men trods det blev året et af Danish Agros finansielt bedste nogensinde.

Med kraftigt stigende renter og faldende priser på særligt afgrøder, råvarer og gødning har vi haft en forventet tilbagegang på top- og bundlinje, men trods det er vi lykkedes med at realisere det næstbedste driftsresultat i Danish Agros historie.

Vores fire forretningsområder har demonstreret, at de supplerer hinanden godt, mens vores internationale strategi igen har vist sin styrke. Samtidig har det kontinuerlige fokus på omkostninger lønnet sig.