Region Midtjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Christian Pries Andersen​
På valg i 2024

Ellensminde ved Odder
Planteavl og grise
Tlf.: 2945 5405
priesandersen@gmail.com

Einer Svane
På valg i 2024

Langager ved Langå
Planteavl og grise
Tlf.: 2222 9900
e@svane-nielsen.dk 

Anna Marie Bach Dinesen
På valg i 2024

Ebbestrup ved Hadsten
Planteavl og fjerkræ
Tlf.: 2674 9317
annamariedinesen@ebbestrup.dk

Jens Erik Østergaard
På valg i 2023

Skovvang ved Langå
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2334 9481
skovvang-1@hotmail.com

Carl Johan Schultz​
På valg i 2023

Vindbylund ved Gjerlev
Planteavl og grise
Tlf.: 2097 4485
vindbylu@hotmail.com

Erik Engholm Poulsen
På valg i 2023

Bjørnegaarden ved Knebel
Planteavl, grise og kvæg
Tlf.: 2217 9143
bg@bjoernegaarden.com

Poul Jakob Bønløkke
På valg i 2023

Lyngbygård ved Brabrand
Planteavl, øko-planteavl og skovbrug
Tlf: 2028 5885
pjb@lyngbygaard.dk

Årsrapporten 2021

2021 var et rigtig godt år for Danish Agro koncernen, der realiserede den hidtil højeste omsætning og det bedste resultat nogensinde for koncernen.

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en rekordhøj omsætning på 44,0 mia. kr., hvilket er 11,6 % højere end i 2020. Stigningen i omsætningen vidner om en værdimæssig god høst i 2021 og en mængde- og prismæssig stigning på både afgrøder, gødning og råvarer.