Region Midtjylland

Med en delegeret forsamling har Danish Agro fået en opbygning, der effektivt vil kunne præge selskabets udvikling i den retning, medlemmerne ønsker. 

De delegerede vil være med til at sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

De delegerede spiller en vigtig rolle på vegne af de medlemmer, der har valgt dem ind. Forsamlingen er en sparringspartner og samarbejdspartner for bestyrelse og direktion, når retningen skal sættes for koncernen og nye ideer skal trykprøves.

Den delegerede forsamling styrker Danish Agro som andelsselskab, og den er med til at sikre, at Danish Agro også fremadrettet skaber værdi for den danske landmand.

Delegerede i regionen

Christian Pries Andersen​
På valg i 2026

Ellensminde ved Odder
Planteavl og grise
Tlf.: 2945 5405
priesandersen@gmail.com

Einer Svane
På valg i 2026

Langager ved Langå
Planteavl og grise
Tlf.: 2222 9900
e@svane-nielsen.dk

Anna Marie Bach Dinesen
På valg i 2026

Ebbestrup ved Hadsten
Planteavl og fjerkræ
Tlf.: 2674 9317
annamariedinesen@ebbestrup.dk

Jens Erik Østergaard
På valg i 2025

Skovvang ved Langå
Planteavl og kvæg
Tlf.: 2334 9481
skovvang-1@hotmail.com

Erik Engholm Poulsen
På valg i 2025

Bjørnegaarden ved Knebel
Planteavl, grise og kvæg
Tlf.: 2217 9143
bg@bjoernegaarden.com

Poul Jakob Bønløkke
På valg i 2025

Lyngbygård ved Brabrand
Planteavl, øko-planteavl og skovbrug
Tlf: 2028 5885
pjb@lyngbygaard.dk

Thomas Klausen
På valg i 2025

Tiphede Grisen ved Vildbjerg
Grise og planteavl
Tlf: 2239 4989
tk@lundballegaard.com

Årsrapporten 2023

2023 var et år med mange udfordringer, men trods det blev året et af Danish Agros finansielt bedste nogensinde.

Med kraftigt stigende renter og faldende priser på særligt afgrøder, råvarer og gødning har vi haft en forventet tilbagegang på top- og bundlinje, men trods det er vi lykkedes med at realisere det næstbedste driftsresultat i Danish Agros historie.

Vores fire forretningsområder har demonstreret, at de supplerer hinanden godt, mens vores internationale strategi igen har vist sin styrke. Samtidig har det kontinuerlige fokus på omkostninger lønnet sig.